English version of this page

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 ved Universitetet i Oslo

UiO bidrar til ? flytte den internasjonale forskningsfronten. Langsiktig, grunnleggende forskning er v?r styrke.

Ta en doktorgrad hos oss

Med stor bredde i fagtilbudet og solide forskningsmilj?er, tilbyr UiO forskerutdanning av h?y internasjonal kvalitet. Vi har ?tte ph.d.-programmer.

Sentre for fremragende forskning

UiOs fremragende sentre leverer banebrytende kunnskap innen en rekke fagomr?der.

EU-finansiert forskning: ERC og Horisont Europa

UiO har en betydelig EU-portef?lje, inkludert 105 ERC-prosjekter.

Kunnskap p? tvers

I tverrfaglige sentre og satsinger samles UiOs forskere for ? l?se v?r tids store utfordringer.

Kunnskap i bruk

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录en v?r er grunnlag for nye l?sninger p? samfunnets behov.

Jobb og 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录

Vitenskapelige stillinger

Vi tilbyr v?re vitenskapelig ansatte faglige utfordringer i et dynamisk og internasjonalt orientert milj?.

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录s亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录

UiO er en attraktiv 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录spartner, b?de for utenlandske forskningsmilj?er og for samfunn og n?ringsliv i Norge.

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录shistorie

Slik forandret UiO Norge

Fra velferdsstaten til kunstgj?dsel: fortellinger om UiOs bidrag til samfunnet gjennom 200 ?r.

UiOs nobelprisvinnere

Fem nobelprisvinnere har v?rt ansatt ved Universitetet i Oslo.