English version of this page

Personvernerkl?ring for UiOs nettsteder

N?r du bes?ker et av nettstedene tilknyttet Universitetet i Oslo, blir det automatisk lagret informasjonskapsler (cookies) p? datamaskinen eller enheten din. 

Noen informasjonskapsler er n?dvendige for at nettstedet og v?re tjenester fungerer som de skal, og er derfor ikke mulig ? velge bort.

Andre informasjonskapsler bruker vi for ? l?re hvordan du bruker nettsidene v?re s? vi kan videreutvikle og forbedre dem. Disse informasjonskapslene kan du velge bort.   

G? til innstillinger for informasjonskapsler

Innhold i n?dvendige informasjonskapsler

Informasjonskapslene som brukes til innlogging kan knyttes til deg som enkeltperson internt i UiO sine systemer mens du er innlogget. Andre informajsonskapsler (eksempelvis spr?kinnstilling p? nettstedet) lagres i nettleseren, men inneholder ikke personopplysninger.

Statistikk og analyse: Google Analytics 4

UiO bruker Google Analytics for ? analysere bruken av UiOs nettsider for brukere som samtykker. Nettanalysetjenesten leveres av Google, Inc. (Google), og bruker informasjonskapsler for ? analysere hvordan brukere benytter nettstedet. IP-adressen anonymiseres f?r den sendes til Google.

Dine rettigheter

S? lenge du kan identifiseres i datamaterialet som samles inn, har du en rekke lovp?lagte rettigheter. Du har krav p? ? f? vite:

  • hvorfor vi behandler dine personopplysninger
  • hvilke personopplysninger vi har om deg (innsyn)
  • hvor lenge personopplysningene skal lagres

I tillegg har du rett til:

  • ? trekke tilbake et avgitt samtykke
  • ? korrigere, supplere og slette opplysninger som er feil, eller som det ikke lenger er grunnlag for ? lagre
  • ? begrense dine opplysninger
  • dataportabilitet, som inneb?rer at dersom vi behandler opplysninger med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om ? overf?re dine opplysninger til deg eller til en annen behandlingsansvarlig
  • ? protestere om du er uenig i v?r innsamling av dine data dersom vi behandler dine opplysninger med grunnlag i ? oppfylle v?re oppgaver eller en interesseavveining

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene dine p? en korrekt og lovlig m?te, eller hvis du mener at vi ikke har klart ? oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til ? klage over behandlingen. Dersom vi ikke tar klagen din til f?lge, har du mulighet til ? fremme klagen for Datatilsynet.

Ta kontakt med v?rt personvernombud dersom du ?nsker ? klage p? behandlingen eller vil benytte deg av dine rettigheter. 

Ta kontakt om du lurer p? noe

Personvernombudet

UiO har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til b?de studenter og ansatte ved UiO. Personvernombudet er kontaktpunkt for de registrerte ved sp?rsm?l om behandling av deres personopplysninger og om ut?velsen av sine rettigheter etter personvernforordningen. Personvernombud ved UiO kan n?s via e-post personvernombud@uio.no

Ut?ver av behandleransvaret

Universitetet i Oslo (UiO) er behandlingsansvarlig for de behandlingsform?l som fremg?r av denne erkl?ringen. Har du sp?rsm?l til innhold til erkl?ringen kan du ta kontakt via e-post at behandlingsansvarlig@uio.no.

Publisert 25. aug. 2023 09:48 - Sist endret 23. nov. 2023 10:32