Rektoratbloggen

Publisert 8. juli 2024 18:19

Regjeringen har nylig vedtatt en forskrift som inneb?rer at stipendiater og postdoktorer som ikke snakker/skriver norsk ved ansettelse m? gjennomf?re norskoppl?ring tilsvarende 15 studiepoeng. Universitetet i Oslo vil ta opp implementeringen av forskriften i h?stens f?rste styrem?te 18. september. Rektoratet er sterkt opptatt av at implementeringen ikke m? senke den faglige kvaliteten p? v?re doktorgradsprogrammer.

Publisert 29. juni 2024 17:00

Samspill internt og eksternt har v?rt v?r rettesnor i syv ?r. Internt har vi jobbet med v?rt eget system for forskning, h?yere utdanning, innovasjon og formidling. Eksternt har vi jobbet i og med Oslo, nasjonalt, i Europa og vi har brukt v?re nye europeiske allianser som plattformer for globalt 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录. Vi m? som universitet utvikle oss, h?ndtere endring og v?re aktive inn mot de veiskillene vi vet st?r foran oss. Samtidig m? vi st? st?tt i sentrale verdisp?rsm?l ikke minst knyttet til institusjonell autonomi og akademisk frihet.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO