English version of this page

Aktuelle saker

Publisert 19. juni 2024 12:55

Onsdag 19. juni var det en eksplosjon i en bygning i Silurveien, hvor Universitetet i Oslo leier lokaler til eksamensavvikling. Eksamen avholdes som normalt framover.

Publisert 18. juni 2024 15:21

En arbeidsgruppe ledet av professor Helge Jordheim har utarbeidet et forslag til ny spr?kpolitikk for Universitetet i Oslo som n? sendes p? h?ring.

Publisert 10. juni 2024 15:02

Universitetet i Oslo deltar i ?rets markering av Pride med flere arrangementer frem mot Pride-uka i Oslo. Den 29. juni g?r vi i parade gjennom hovedstaden sammen med OsloMet – under parolen ?Fryktl?s kunnskap?.

Publisert 10. juni 2024 14:02

European Molecular Biology Organization (EMBO) ble stiftet for 60 ?r siden for ? styrke molekyl?rbiologisk forskning og forst?else, og denne uken markeres dette p? UiO.

Publisert 24. mai 2024 09:00

5. juni ble streiken avsluttet, og de som har streiket skal komme tilbake p? jobb. 

Publisert 23. mai 2024 07:51

Har du gjort en ekstraordin?r innsats p? utdanningsfeltet p? Universitetet i Oslo? Da b?r du s?ke om ? bli merittert utdanner. Fristen er 1. september.  

Publisert 22. mai 2024 13:04

Universitetsstyret har utpekt ?rets vinnere av UiOs forskningspris, utdanningspris, formidlingspris, innovasjonspris og pris for yngre forskere.

Publisert 16. mai 2024 13:34

Samarbeid gjennom internasjonale allianser, initiativ overfor den palestinske forsknings- og utdanningssektoren samt nominasjon av palestinske studenter til Students at Risk-ordningen. Dette er noen av UiO-tiltakene som skal gjennomf?res i tiden fremover.

Publisert 14. mai 2024 15:39

Universitetsstyret vedtok p? sitt m?te 14. mai 2024 ? si nei til akademisk boikott av Israel, samtidig som styret ford?mmer alle brudd p? folkeretten og krever ?yeblikkelig v?penhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel.  

Publisert 14. mai 2024 12:20

Universitetsstyret vedtok 14. mai 2024 ? tilby Hanna Ekeli stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. apr. 2024 12:03

I dag har EU delt ut prestisjefylte midler, Advanced Grants, til fremragende forskning. Fire UiO-forskere har f?tt st?tte til prosjekter innen globale verdikjeder, menns fysiske og psykiske helse, policy-utvikling i moderne demokratier og teoretisk astrofysikk.