English version of this page

Enheter ved Universitetet i Oslo

S?k etter enheter

Fakulteter, institutter og sentre

Det humanistiske fakultet kart


Det juridiske fakultet kart


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kart


Det medisinske fakultet kart


Det odontologiske fakultet kart


Det samfunnsvitenskapelige fakultet kart


Det teologiske fakultet kart


Det utdanningsvitenskapelige fakultet kart

Museer og samlinger

Kulturhistorisk museum

Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum er Norges st?rste naturvitenskapelige samling med ca. 6 millioner objekter. Museet best?r av W. C. Br?ggers hus, Robert Colletts hus, Lids hus, Klimahuset og Botanisk hage. Botanisk hage dekker 150 m?l og har ca. 35 000 planter fordelt p? over 5500 ulike slag. En del av museets samlinger er tilgjengelige for publikum i de geologiske og zoologiske utstillingene. 

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter all kunst som ikke sorterer under universitetets faste samlinger. Kunstverkene befinner seg i universitetets ulike bygninger og b?de enkeltverk og store utsmykninger inng?r i samlingen. Av spesiell interesse er den store portrettsamlingen.

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall, er i dag et museum og et aktivt kultursenter.